Hem » Historik

Historik

1983
Malungs Innebandyklubb bildades.

90-talet
Malung-Sälens kommun lade ner fritidskontoret och fritidsnämnden.

1999
Idén till Idrottsrådet, Idrottens Hus och Lek- och Idrottsskolan föddes i samband med en innebandyturnering i Torsby som var en del i ett EU-projekt mellan Värmlands Idrottsförbund och Hedmarks idrottskrets.

2000
Malungs Innebandyklubb drev projekt för lokal idrottsutveckling under 4 år.

2001
Lek- och Idrottsskolan startade.

2002
Den 21 februari 2002 bildades Malungs Idrottsråd som var en organisation enbart för idrottsföreningar.
Invigning av Idrottens Hus i kvarteret Fällen i Malung.

2003
Vi började med administrativa tjänster till våra medlemsföreningar.

2004
Vi gjorde ett namnbyte till Idrottsrådet Malung-Lima-Sälen.
Vi beviljades EU-medel för att ta fram filmen ”Ungt aktivt liv” som handlar om vikten av fysisk aktivitet.

2005
Mats Eklund och Björn Artursson anställdes.

2006
Idrottsrådet tilldelades stipendium från Yngve Lindvalls Minnesfond (Dalarnas Idrottsförbund/SISU Idrottsutbildarna). Motiveringen löd:
”Idrottsrådets betydelse som utvecklare av idrotten i Västerdalarna är obestridlig. Samordning av de ideella krafter som finns leder till både personell och ekonomisk vinst för idrotten. Idrottens hus är både en samlingsplats och en genomförarplats som ständigt utvecklas. Ett koncept som manar till efterföljd för flera kommuner och idrotter”.

2007
Föreningen beviljades föreningsbidrag till verksamheten på 50 000 kr. Ett kontant stöd utöver tillgången till fria lokaler som man haft sedan 2002.

2008
Vi var initiativtagare till ”ÅSA-projektet” tillsammans med Trygghetsrådet TRS. I projektet togs bland annat riktlinjer för föreningspooler fram.

2009
Avtal med Arbetsförmedlingen om platser för arbetsträning, rehabilitering och sysselsättning tecknades.
Vi var med och startade Sveriges Föreningar som har till ändamål att stödja och stärka de lokala paraplyorganisationerna samt påverka och vara en röst nationellt i frågor som berör det lokala föreningslivet.

2010
Stadgarna ändrades så att alla ideella föreningar kunde bli medlemmar, i samband med det bytte föreningen namn till Malung-Sälens föreningar.
Idrottens Hus bytte namn till Föreningarnas Hus.
Vi började med praktiska tjänster.

2011
Digitalisering av kulturarvet startade. Vi började med att hjälpa hembygdsföreningar att skanna gamla bilder och glasplåtar och fortsatte sedan med gamla bilder efter tidningsjournalister.

2012
Vi fick benämningen socialt företag av Tillväxtverket.
Vi startade järnvägscafé, väntsal och secondhand på järnvägsstationen i Malung.

2013
Föreningen startade bolaget Malung-Sälens föreningar AB (svb) som är ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning. Detta innebar att vi kunde börja sälja tjänster till privatpersoner, företag och offentlig verksamhet, inte bara till våra medlemsföreningar.
Bolagsbildningen är ett krav från Skatteverket när en ideell förening säljer tjänster, oavsett vinst eller inte.
Vi gick från 5 till 12 anställda på 1 år.
Malung-Sälens föreningar och Föreningarnas Hus flyttade från Fällen till före detta Tingshuset.

2014
Mats och Ann-Louise Eklund antogs till att vara med i Almis mentorskapsprogram som första arbetsintegrerande sociala företag i Dalarna.
Tillväxtverket besökte oss och spelade in en film om affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag.

2015
Föreningen och bolaget (koncernen) har totalt 17 anställda och 8-10 deltagare i sysselsättning, praktik och arbetsträning.