Hem » Malung-Sälens föreningar AB (svb)

Malung-Sälens föreningar AB (svb)

 

Malung-Sälens föreningar AB (svb) är ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning vilket innebär att all eventuell vinst återinvesteras i den egna verksamheten.

Aktiebolaget ägs av den ideella föreningen Malung-Sälens föreningar (som i sin tur ägs av de ideella medlemsföreningarna).

Vi bedriver näringsverksamhet utifrån grundidén att erbjuda meningsfull sysselsättning och bidra till att skapa förutsättningar för människor att förbättra sina levnadsvillkor.

Våra medarbetare är personer som på grund av långtidsarbetslöshet, längre tids sjukdom, funktionsnedsättning eller av andra orsaker står långt ifrån arbetsmarknaden.

Som ett arbetsintegrerande socialt företag har vi samma ansvar och skyldigheter gentemot kunder och anställda som andra företag.

I f.d. järnvägsstationen i Malung driver vi café, väntsal och secondhand.

Vi erbjuder tjänster till privatpersoner, företag, idéburen sektor och den offentliga sektorn:

  • Fastighetsskötsel inne och ute.
  • Mindre reparationer, om- och tillbyggnader.
  • Snöskottning.
  • Trädgårdsarbete.
  • Service, t.ex. ledsagning, transporter, husdjurstillsyn, m.m.

Den som väljer att anlita ett arbetsintegrerande socialt företag bidrar till ökad tillväxt, vidgad arbetsmarknad, integrering av människor och en positiv utveckling i samhället.

Vad är ett arbetsintegrerande socialt företag?

Det är ett företag som har som övergripande ändamål att integrera människor i samhälle och arbetsliv.

Ett arbetsintegrerande socialt företag driver näringsverksamhet med produktion av tjänster och/eller varor och verksamheten drivs med såväl affärsmässiga som sociala mål. De agerar ofta på en lokal eller regional marknad. De säljer tjänster som arbetsträning, rehabilitering och sysselsättning och driver affärsverksamhet inom i stort sett alla branscher. Man konkurrerar med kvalitet och håller marknadsmässiga priser. Medarbetarnas delaktighet i det dagliga arbetet och den egna utvecklingen men också i företagets drift är avgörande för att företaget ska nå sina mål.

Delaktigheten, att vara behövd och få möjlighet att utvecklas och ta ansvar, är det som skiljer ut de sociala företagen från annan rehabiliterande verksamhet och skyddat arbete.
Arbetsintegrerande sociala företag har dubbla affärsidéer, dels att sälja rehabiliteringsplatser till offentliga sektorn, dels att tillhandahålla varor och tjänster till privatpersoner, företag och föreningar. Det blir viktigt att tänka på utveckla affärsidéerna för att hitta sin plats på marknaden. Filmen beskriver hur olika arbetsintegrerande sociala företag har arbetat med affärsutveckling. Filmen är framtagen av Temagruppen Entreprenörskap och Företagande, Tillväxtverket och ESF-rådet.