Hem » Malung-Sälens föreningar

Malung-Sälens föreningar

Malung-Sälens föreningar är en ideell förening, en paraplyorganisation för de som är verksamma inom den idéburna sektorn i Malung-Sälens kommun.

Idéburen sektor avser organiserade verksamheter som primärt har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående från den offentliga sektorn.

Vår verksamhetsidé är att utveckla den idéburna sektorn i Malung-Sälens kommun och tillhandahålla den service och de tjänster som efterfrågas.

Vi erbjuder våra medlemsföreningar till medlemspris via vårt bolag Malung-Sälens föreningar AB (svb):

Praktiska tjänster – Fastighetsskötsel inne och ute, Snöskottning och Takskottning, Trädgårdsarbete: gräsklippning, häckklippning och röjning, Trädfällning med motorsåg, Rensning av hängrännor, Städning, Flytthjälp och transporter

Vi integrerar människor som står långt från arbetsmarknaden.