Hem » Malung-Sälens föreningar

Malung-Sälens föreningar

Malung-Sälens föreningar är en ideell förening, en paraplyorganisation för de som är verksamma inom den idéburna sektorn i Malung-Sälens kommun.

Idéburen sektor avser organiserade verksamheter som primärt har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående från den offentliga sektorn.

Vår verksamhetsidé är att utveckla den idéburna sektorn i Malung-Sälens kommun och tillhandahålla den service och de tjänster som efterfrågas.

Vi erbjuder våra medlemsföreningar:

  • Medlemsservice som rådgivning i föreningsfrågor, föreningsträffar, digitalisering, m.m.
  • Tillgång till mötes- och verksamhetslokaler i Föreningarnas Hus.
  • Praktiska tjänster som mindre reparationer, om- och tillbyggnader, målning, fastighetsskötsel, m.m.
  • Administrativa tjänster av olika slag, personal, m.m.

Vi integrerar människor som står långt från arbetsmarknaden.